ستارگان عملیات واحد یک (آپدیت 1400) | چگونه در مدت 6 ساعت عملیات واحد یک را تمام کرده و تست بزنیم؟!

بهترین گزینه همین است. دوره آموزش تصویری عملیات واحد 1 فقط در 7 ساعت 27 جلسه آموزش+ اسلاید های آموزش+حل…

74
تومان269.000

کسب درصد بالای 75 در ریاضیات با دوره جامع ریاضیات (آپدیت 1400) کارشناسی ارشد مهندسی شیمی |ستاره کاربرد ریاضیات مهندسی شیمی شوید!

قطعا شما بهترین در کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی هستید. 32 جلسه آموزش کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی ( شامل…

68
تومان359.000