برای ارتباط با ما میتوانید از راه های زیر در ارتباط باشید:

آدرس دفتر: تهران، وردآورد، شهرک پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، مرکز کارآفرینی، واحد 5

تماس در واتسپ: 09124587915

همچنین با پرکردن فرم زیر میتوانید با ما در ارتباط باشید: